top of page

Згода на обробку персональних даних

для користувачів чат-боту «Handy Friends For Ukraine»

Я, нижчепідписаний/нижчепідписана цим висловлюю свою чітку та добровільну згоду відповідно до ст. 7 пункт 2 Розпорядження Європейського Парламенту та Ради ЄС 2016/679 від 27 квітня 2016 року. GDPR* на обробку та збір моїх персональних даних компанією HANDY.AI Sp. z o.o., зареєстрованою  у Любліні, вул. Kołłątaja 3/15, 20-006 Lublin, яку внесено до Національного судового реєстру Районним судом Люблін -Схід для м. Любліна, розташованим у м. Свіднік, VI господарський відділ Національного судового реєстру, за номером KRS: 0000953602, REGON: 521217354, NIP: 7123430931, власник чат-бота «Handy Friends For Ukraine» (далі – «Адміністратор»), з метою надання послуги підтримки біженців. Даю згоду на передачу інформації про послуги, які надає HANDY.AI через мобільний телефон та електронну пошту.


Моя згода включає обробку та передачу даних у рамках:
- ім'я,
- стать,
- місце народження,
- виконувана професія,
- знання мов,
- вік,
- відомості про дітей та про володіння транспортним засобом,

 

При цьому я заявляю, що моя згода відповідає всім умовам, зазначеним у ст. 7 GDPR, тобто я маю право відкликати його в будь-який час. Запит на згоду був представлений мені в чіткій і зрозумілій формі, і я був поінформований про умови його звітності. Мене також повідомили, що дані збираються з певною метою.

 

……………………….………………….……………

Дата, місце та підпис особи, яка дає згоду

 

Зауважте, що ваша згода може бути відкликана в будь-який момент, надіславши електронний лист на адресу нашої компанії з адреси, з якої надана згода.

* РОЗПОРЯДЖЕННЯ (ЄС) 2016/679 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб в сфері обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 / EC ( загальне положення про захист даних).

волонтерска ініціатива команди Handy.ai

bottom of page